Hojas de Baile

24 by 24 (Music: Twenty four by twenty four - Gord Bamford)

Publicado el 3 Ee febrero Ee 2010 a las 16:00

Temps: 64

Parets: 2

Autor/a: Els Quatre

Música del ball:  Twenty four by twenty four - Gord Bamford (Country)

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PUNTA, SCUFF, CREUEM DRET, PAS ESQUERRA

1-4 Punta peu dret darrera en diagonal a la dreta, scuff peu dret, el creuem per davant lesquerra, obrim peu esquerra.

KICK, PAS, CREUEM ESQUERRA, HOLD

5-8 Kick davant peu dret, baixem el peu, creuem lesquerra sobre el dret, hold.

PUNTES

9-12 Punta peu dret a la dreta, al lloc, a la dreta i al lloc.

PASSES, HOLD

13-16 Amb peu dret fem pas davant, juntem lesquerra amb el dret, pas davant peu dret, hold.

ROCK STEP SALTANT, ROCK STEP

17-20 Sobre el peu esquerra fem un rock step saltant enrera i aixecant el peu dret, baixem el peu dret al tornar el pes, rock step davant peu esquerra.

PUNTES AMB VOLTA I MITJA

21-26 Posem punta peu esquerra al darrera i al baixar el peu donem ½ volta a lesquerra, punta peu dret davant, al baixar el peu fem ½ volta a lesquerra, punta peu esquerra al darrera i al baixar el peu fem ½ volta a lesquerra

PUNTA, ½ VOLTA, PAS, HOLD

27-30 Punta peu dret a la dreta, pivotem sobre el peu dret i fem ½ volta a la dreta, posem peu esquerra al costat del dret, hold.

ROCK STEP, BASIC A LA DRETA ACABAT AMB UN SCUFF FENT ¼ VOLTA A LA DRETA

31-32 Rock step amb peu dret creuat en diagonal enrera i cap lesquerra.

33-36 Bàsic cap a la dreta acabat amb un scuff amb peu esquerra i donant ¼ volta a la dreta.

BASIC A LESQUERRA

37-40 Bàsic cap a lesquerra acabat amb un stomp amb peu dret.

KICKS, STOMPS

41-44 Kick peu dret davant, stomp peu dret, kick peu dret darrera, stomp peu dret.

SWIVELS, HOLD, COASTER STEP LENT

45-48 Swivels amb peu dret: obrim punta, obrim taló, obrim punta donant ¼ volta a la dreta, hold.

49-52 Coaster step lent amb peu dret.

SWIVELS

53-56 Talons a la dreta, talons al lloc, talons a la dreta, talons al lloc.

PASSES, CREUEM ESQUERRA, HOLD

57-60 Obrim peu esquerra, pas enrera peu dret, creuem peu esquerra per davant del dret, hold.

KICK, PAS, CREUEM ESQUERRA, HOLD

61-64 Kick davant peu dret, baixem el peu, creuem lesquerra sobre el dret, hold.

Categorías: Archivo de bailes, Intermedio, Country