Hojas de Baile

1929 (Music: 1929 by Tara Oram)

Publicado el 5 Ee julio Ee 2012 a las 5:10

Temps: 64 - Parets: 2

Autor/a: Anna Campmajó (Just Us)

Música del ball: 1929 - Tara Oram (CD: Revival -2011) 188 bpm. (Country)

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 STEP SIDE, TOE BACK, STEP SIDE, KICK, SLOW COASTER STEP ¼ TURN, HOLD

1-2 Peu dret cap a la dreta – Touch Punta esquerra creuant per darrere Peu dret

3-4 Peu esquerre a l’esquerra – Kick Peu dret davant

5-6 Peu dret darrere – ¼ volta esquerra, Peu esquerre al costat del Peu dret

7-8 Peu dret davant – Pausa

SECCIÓ-2 PIVOT MILITARY, VAUDEVILLE

1-2 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta

3-4 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta (acabar Pes del cos sobre Peu dret)

5-6 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret darrere diagonal dreta

7-8 Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-3 VAUDEVILLE, WEAVE RIGHT

1-2 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere diagonal esquerra

3-4 Touch Taló dret davant diagonal dreta – Peu dret al costat del Peu esquerre

5-6 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret cap a la dreta

7-8 Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta

SECCIÓ-4 CROSS, ¼ TURN, STOMP, HOLD, ROCK BACK JUMP, STOMP TWICE

1-2 Peu esquerre creua davant Peu dret – ¼ volta dreta, Peu dret davant

3-4 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Pausa

5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre

7 – 8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre x2

SECCIÓ-5 STEP-LOCK-STEP BACK DIAG, STOMP, STEP-LOCK-STEP BACK DIAG, SCUFF

1-2 Peu dret darrere diagonal dreta – Peu esquerre creua davant Peu dret

3-4 Peu dret darrere diagonal dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret

5-6 Peu esquerre darrere diagonal esquerra – Peu dret creua davant Peu esquerre

7-8 Peu esquerre darrere diagonal esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-6 JAZZ BOX ¼ TURN, SCUFF, SCOOT & HITCH TWICE, STEP FWD, STOMP

1-2 Peu dret creua davant Peu esquerre – ¼ volta dreta, Peu esquerre darrere

3-4 Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

5-6 (saltant) Scoot sobre Peu dret avançant i Hitch Peu esquerre davant x2

7-8 Peu esquerre davant – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-7 TWIST, STOMP, TOE STRUT, TOE STRUT

1-2 Swivel Talons cap a la dreta – Swivel Puntes cap a la dreta

3-4 Swivel Talons cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret

5-6 Touch Punta esquerra darrere – posar Taló esquerre a terra

7-8 Touch Punta dreta darrere – posar Taló dret a terra

SECCIÓ-8 ¼ TURN, HOLD, ½ TURN, HOLD, SHUFFLE SIDE, STOMP

1-2 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Pausa

3-4 ½ volta esquerra, Peu dret darrere – Pausa

5-6 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret al costat del Peu esquerre

7-8 Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre.

Categorías: Archivo de bailes, Intermedio, Country